logo

Associacio per a la Bioconstruccio a les Illes Balears (ABIB)

TALLER DE GEOMETRIA SAGRADA I RESENTIR

Fecha actividad: 29/04/2016 - 01/05/2016


TALLER DE GEOMETRIA SAGRADA i RESENTIR


amb CARLOS MARTIN LA MONEDA


29 - 30 d' ABRIL i 1 de MAIG (2016)


(MONTUÏRI - MALLORCA)


APLICACIÓ DE LA GEOMETRIA SAGRADA EN LA VIDA PERSONAL


Taller específic per a l'aprenentatge de traçats per a l'aplicació de la Geometria Sagrada en la nostra vida quotidiana orientada cap a la nostra evolució.


El programa es desenvolupa en base a 4 temàtiques i els seus traçats associats, aprenent com traçar-lo pel nostre cas personal i d'altres persones:


La millora i harmonització dels nostres espais personals
Equilibrar la informació d'un lloc i qualificació per a una funció específica. Traçats per a l'harmonització del nostre dormitori, els aliments, etc.


La Geometria Sagrada personal que activa els nostres aprenentatges evolutius
El Rectangle Solsticial Personal i els 12 aprenentatges de la nostra ànima


El taller consistirà en aprendre a traçar-lo gràficament a l'aula, i després pràctiques a l'exterior, aprenent a accedir a la seva informació i els processos que sorgeixen.


Agenda


Divendres 29 d'Abril. De 17,00 h. a 20,00 h. Traçats d'Harmonització bàsics


Dissabte 30 d'Abril. De 10,00h. a 14,00 h. Casos i traçats específics


Dissabte 30 d'Abril. De 16,00 h. a 20,00 h. Rectangle Solsticial personal


Diumenge 1 de Maig. De 10,00 h. a 14,00 h. Els 12 aprenentatges personals


Lloc:


El taller es realitzarà al Centre Cultural Es Molinar de Montuïri


Cost del taller:


SOCIS: 80,00 €


GENERAL: 120,00 €


Inscripció:


Ingrés al nº C/C ES042056 0011 81 4102001741 Caixa Colonya i enviar correu de confirmació.


Les dades de caràcter personal facilitades a l'ASSOCIACIÓ PER A LA BIOCONSTRUCCIÓ A LES ILLES BALEARS (ABIB), seran custodiades pel secretari de l'associació i utilitzades únicament per a informar sobre les activitats que s'organitzin, quedant expressament prohibida la cessió a tercers, i sotmesos al règim establert per la "Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre , de Protección de Datos de Carácter Personal".


 Inscripción online

No pueden realizarse inscripciones en la actividad porque ya ha sido realizada.


Associacio per a la Bioconstruccio a les Illes Balears (ABIB)- Todos los derechos reservados
Utilizamos Gestiondeasociaciones.com